Tietosuojaseloste

Päivitetty 19.9.2021.

1.    Yleistä

Kerromme tällä tietosuojaselosteella asiakkaillemme heidän henkilö- ja käyttäjätietojensa käsittelystä. Asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttäessään Dieselkauppa.com verkkokaupan sivustoa / palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa verkkokaupan käyttäjän syöttämiin tietoihin, verkkokaupan käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

    – Turvallisen, selkeän ja nopean palvelun toimittamiseen
    – Asiakaspalvelun ja yhteydenottojen hoitamiseksi
    – Uutiskirjeiden ja muun markkinoinnin toimittamiseen
    – Dieselkauppa.com verkkokaupan jatkokehittämiseen

 

2.    Rekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterin nimi on Dieselkauppa.com verkkokaupan henkilötieto- ja käyttäjärekisteri.

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Teijo Markkanen

Dieselkauppa.com / Hill Street Blues Oy (Y-tunnus: 2585795-9)
Miljoonatie 170
72210 TERVO

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä sähköpostilla:
[email protected]

 

3.    Kerättävät henkilö- ja käyttäjätiedot

    Verkkokaupan käyttäjän itsensä syöttämät tiedot:
        – Etunimi, Sukunimi
        – Mahdollisen yrityksen nimi
        – Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
        – Laskutustiedot jos ne poikkeavat käyttäjän muista yllä mainituista tiedoista
        – Verkkokaupan käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
        – Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
        – Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
        – Tuotearvostelut

 

4.    Kerättyjen henkilö- ja käyttäjätietojen käyttö

Henkilö- ja käyttäjätietoja käytetään

    – Asiakkuuden ylläpitämiseen
    – Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
    – Dieselkauppa.com verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
    – Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
    – Uutiskirjeiden ja muun markkinoinnin toimittamiseen

 

5.    Kerättyjen henkilö- ja käyttäjätietojen säilytys ja suojaus

Dieselkauppa.com verkkokauppasivusto käyttää HTTPS-suojausprotokollaa, jolloin kaikki verkkokaupan sivustolle syötetyt henkilö- ja käyttäjätiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä. Dieselkauppa.com verkkokaupan käyttämät tietotekniset laitteet ja järjestelmät sijaitsevat lukituissa ja kameravalvonnalla vartioiduissa tiloissa. Tiloihin on pääsy vain rekisterinpitäjän valvonnassa. Tietotekniset laitteet ovat säännöllisesti päivitetty palomuurien, virustorjunnan ym. tietoteknisen hakkeroinnin varalle. Dieselkauppa.com verkkokauppa käyttää vain tunnettuja ja luotettavia palveluntajoajia ja toimittajia niin verkkokaupan toiminnallisen kuin maksuliikenteeseen liittyvien palveluiden ylläpitämiseen ja jatkokehittämiseen.

 

6.    Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja EU:n / ETA:n ulkopuolelle

Dieselkauppa.com voi luovuttaa rajoitetusti ja minimoidusti henkilö- ja käyttäjätietoja kolmansille osapuolille mikäli ne ovat välttämättömiä tilattujen tuotteiden toimittamisen ja / tai tilattujen tuotteiden maksamisen kannalta.

Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi:

    – Kuriirille (Posti tai Matkahuolto), jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään Postiin, pakettiautomaattiin tai kotiinkuljetus
    – Maksunvälittäjälle Debit / Credit-korttimaksua käyttäessä
    – Laskuoperaattorille, kun maksutapa on lasku (yritysasiakkaat)
    – Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Olemme tällaisessa tapauksessa yhteydessä asiakkaaseen, jos se on lain puitteissa sallittua.

Dieselkauppa.com ei luovuta mitään henkilö- ja käyttäjätietoja Euroopan Unionin / ETA:n ulkopuolelle.

 

7.    Henkilö- ja käyttäjätietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilö- ja käyttäjätietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää kohdassa 4 kerrotut henkilö- ja käyttäjätietojen käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilö- ja käyttäjätieto voidaan poistaa Dieselkauppa.com verkkokaupan järjestelmistä. Poisto on toimenpiteenä peruuttamaton, eikä poistettuja henkilö- ja käyttäjätietoja sekä mahdollisia kanta-asiakastilejä voida enää palauttaa. Henkilö- ja käyttäjätietoja ei kuitenkaan voida asiakkaan pyynnöstä poistaa, mikäli henkilö- ja käyttäjätietojen pitämiselle Dieselkauppa.com verkkokaupan henkilö- ja käyttäjätietorekisterissä on konkreettinen ja juridinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi laskutetuista ja erääntyneistä mutta suorittamattomista saatavista johtuva asiakkaan velkasuhde Dieselkauppa.com verkkokaupalle.

 

8.    Käyttäjän oikeudet

Voimassa olevien GDPR-säännösten mukaan asiakkaalla on oikeus:

    Saada pääsy itseään koskeviin henkilö- ja käyttäjätietoihin, sekä näiden lisäksi oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilö- ja käyttäjätiedoista
    Pyytää itseään koskevien henkilö- ja käyttäjätietojen oikaisemista tai poistamista, ts. tulla unohdetuksi.
    Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
    Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilö- ja käyttäjätietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Tällaisessa tapauksessa pyydämme kuitenkin ottamaan ensin yhteyttä yllä mainittuun rekisterinpitäjään asian selvittämiseksi.

Asiakas voi tehdä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakkaan henkilöllisyys voidaan todentaa. Ilmoitamme asiakkaalle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus tai muu konkreettinen syy, esimerkiksi velkasuhde.

 

9.    Verkkokaupan evästeet ja niiden käyttö

Dieselkauppa.com käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

 

10.  Tietosuojaselosteen päivittäminen

Dieselkauppa.com pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostettaan lainsäädännön muutosten johdosta sekä palveluiden kehityksen ja mahdollisten toimintatapamuutosten johdosta. Viimeisimmän päivityksen päivämäärä näkyy tämän tietosuojaselosteen yläosassa.